Designhjelpen er en rådgivningstjeneste fra industriell design på NTNU. Vi består av tjuetre engasjerte designstudenter som ønsker å gjøre design til en naturlig del av enhver utviklingsprosess. Innad i Designhjelpen har vi kunnskap i både grafisk design, produktdesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og konseptutvikling.

BESØK OSS PÅ KONTORET PÅ GLØSHAUGEN

mandag, tirsdag 12:00 - 15:00

onsdag 11:00 - 14:00

Oppredning, rom 217

Sem Sælands vei 1

7034 Trondheim

MEDLEMMER

Marija Milovanovic

Leder

 • LinkedIn_3x

marija_milovanovic

@designhjelpen.com

Rein Mårdalen

Nestleder

 • LinkedIn

rein_mardalen

@designhjelpen.com

Madeleine Kiær

HR

 • LinkedIn_3x

madeleine

@designhjelpen.com

Gard Schei Høstmælingen

Medlem

 • LinkedIn_3x

gard

@designhjelpen.com

Henrik Kristiansen

Kompetanse

 • LinkedIn_3x

henrik

@designhjelpen.com

Ingrid Øygard

SoMe

 • LinkedIn_3x

ingrid

@designhjelpen.com

Sebastian Oliver Dahl

Medlem

 • LinkedIn_3x

sebastian

@designhjelpen.com

Stina Sofie Møller

Medlem

 • LinkedIn_3x

stina-sofie

@designhjelpen.com

Greger Gahre

Kommunikasjonsansvarlig

 • LinkedIn_3x

greger_gahre

@designhjelpen.com

Vebjørn Beinnes

Kompetanse

 • LinkedIn_3x

vebjorn_beinnes

@designhjelpen.com

Kristine Hoff

Kompetanse

 • LinkedIn_3x

kristine_hoff

@designhjelpen.com

Åsmund

Medlem

 • LinkedIn_3x

asmund

@designhjelpen.com

Tor Sverdrup Lilleeng

Medlem

 • LinkedIn_3x

tor_lilleeng

@designhjelpen.com

Jenny Marie Jakobsen

Medlem

 • LinkedIn_3x

jenny.marie_jakobsen

@designhjelpen.com

Erik Hognestad

Medlem

 • LinkedIn_3x

erik_hognestad

@designhjelpen.com

Ole Petter Klæstad

Medlem

 • LinkedIn_3x

ole.petter_klastad

@designhjelpen.com

Einar Rosenhaug Bjørset

Medlem

 • LinkedIn_3x

einar_bjorset

@designhjelpen.com

Julie Helene Øwre

Nettside

 • LinkedIn_3x

julie_owre

@designhjelpen.com

Sander Haga

Medlem

 • LinkedIn_3x

sander_haga

@designhjelpen.com

Juliane Myrmo Osberg

Nettside

 • LinkedIn_3x

juliane_osberg

@designhjelpen.com

Juliane Bencsik

Medlem

 • LinkedIn_3x

juliane_bencsik

@designhjelpen.com

Marie Hansen

Medlem

 • LinkedIn_3x

marie_hansen

@designhjelpen.com

Edvard Liodden

Krok

 • LinkedIn_3x

edvard

@designhjelpen.com